Yeni Torba Kanun'un Vergi Düzenlemeleri Yürürlükte

18.06.2017 tarih, 7033 sayılı resmi gazete:

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la yapılan düzenlemelerle, diğer düzenlemeler yanında;

- Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnameler damga vergisinden,
- Bu bölgelerde yer alan taşınmazların ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri ve cins değişikliği işlemleri tapu ve kadastro harcından,
- Sayılan bölgelerde yer alan binalar emlak vergisinden,
müstesna tutulmuştur.
Kanun'la ayrıca, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu'nda yapılan değişikliklerle;
- Bandrol ücretleriyle ilgili düzenlemeler yapılmış,
- Sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışında TRT payı kaldırılmıştır. 

Geri


Alt Text
Mail Listesi Haberler, duyurular ve birçok gelişmelerden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun.
Kayıt Ol