Toplam Kalite Yönetimi

2005 yılında Kalite Yolculuğuna başlayan Avrupa Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. 2007 yılında ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, 6 Ekim 2009 tarihinde de ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ve son olarak 21 Ocak 2014 tarihinde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazanarak bu yolculuğunu sürekli iyileştirme prensibi ile başarılı bir şekilde taçlandırmıştır.

 

Vizyonumuz, Türkiye’ de yatırım konusunda ilk akla gelen, sürekli gelişerek yarattığı değerler ile sektörünün öncü kuruluşu olmaktır. Bu amaçla misyonumuz gereği uzman kadrosu tarafından verilen, nitelikli, doğaya ve insana saygılı hizmet anlayışı ile müşterilerinin rekabet gücünü arttırmayı, ülke ekonomisine katkılarıyla güven ve saygı uyandırmayı, sahip olduğu ayrıcalıklarla değer yaratmayı ilke edinmiştir.


Yönetim Sistemleri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 

Kalite mükemmeliyete giden yoldur. ASB Kur. Ve İşl. A.Ş. bu yolculuğa 2005 yılında başlayarak müşterilerine vermiş olduğu hizmetin kalitesini ilk olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile belgelendirmiştir. Vermiş olduğu arsa, depo, satış, kiralama ve diğer alt yapı hizmet şartlarının belirlenmesi, teslim edilmesi ve satış sonrasındaki tüm hizmet aşamalarında kaliteli, hatasız ve en hızlı şekilde müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vererek müşterilerine artı değer kazandırmaktadır.

ISO 22000 Gida Güvenliği Yönetim Sistemi 

Öncelikli olarak insan sağlığını esas alan ASB Mutfak, uluslar arası standartlara uygun, kaliteli, hijyenik ve güvenilir ürünler ürettiğini ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile belgelendirmiştir.
ASB Mutfak'da üretim öncesi satın alma kriterleri, depolama koşulları ve üretim hatlarındaki uygulamalar gıda güvenliği kriterlerinin belirlemiş olduğu limitler doğrultusunda uygulanmakta ve denetlenmektedir.
Gıda zincirinin üreticiden son tüketiciye kadar olan her aşamasında gıda güvenliği tehlikelerini tanımlamış, bu tehlikelerin kontrol edilmesi amacı ile gıda, ekipman, hava, su, personel hijyen analizleri yaparak, üstün kalitede güvenilir yemek üretimi ve servis hizmetini sağlamaktadır.
Sürekli gelişme ve iyileştirmeye yönelik yapmış olduğu sistem denetimleri, müşteri anketleri, yönetimin gözden geçirme çalışmaları ile sistemin sürekliliğini ve verimliliğini arttırarak hizmet kalitesini yükseltmeye devam etmektedir.

ISISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 

Avrupa Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda yaptığı çalışmaları, Çevre Yönetim Sistemi kurarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ile belgelendirmiştir. Çevre Politikamızın temeli; çevre kirliliğini önleme, yasal şartlara uyum, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin eğitimler ile çevre konusunda bilinçlendirilmesi ve sürekli iyileştirmeye dayanmaktadır.
Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli iyileştirilmesi, üst yönetiminde liderliğinde tüm çalışanlarımız tarafından paylaşılan bir sorumluluktur. Çevre Yönetim Sistemi kapsamında çevre bilincini arttırmaya ve çevre yönetimini desteklemeye yönelik bölge kullanıcı firmalara ve ASB çalışanlarına periyodik çevre eğitimleri düzenlenmektedir.

 

ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi 

Avrupa Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş., müşterilerine vermiş olduğu hizmetler sırasında olabilecek tehlike ve risklere karşı "önce insan" temel prensibi ile çalışanlarının sağlığına verdiği önemi ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ile belgelendirmiştir. Verdiğimiz hizmetlerde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması ve sıfır iş kazası temel hedefimizdir. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemimiz periyodik saha denetimleri, ÇİSG Kurul toplantıları ve YGG toplantıları sürekli olarak gözden geçirilmekte ve iyileştirmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi  

Avrupa Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. faaliyet gösterdiği alanlarda, enerji kaynaklarını etkin ve verimli şekilde kullanarak enerji maliyetlerini düşürme, iklim değişikliklerine olan olumsuz etkilerini en aza indirme ve bilinçli enerji tüketimini yaygınlaştırma çalışmalarını ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi ile belgelendirmiştir. Bu doğrultuda tüm süreçlerinde enerji kullanımını izleyerek, enerji tüketimini azaltıcı projeler geliştirir, uygular, enerji verimliğini arttırıcı ekipmanlar satın alır, alternatif kaynakları değerlendirerek verimliliği arttırma yolunda ilerlemektedir. Çalışanlarına ve müşterilerine enerji verimliliği konusunda eğitimler, seminerler düzenleyerek enerji kaynaklarının bilinçli kullanılması konusunda katkılar sağlayarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Alt Text
Mail Listesi Haberler, duyurular ve birçok gelişmelerden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun.
Kayıt Ol