Kalite Yönetimi

2005 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile kalite yolculuğuna başlayan Avrupa Serbest Bölgesi; 2009 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini, 2014 yılında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanarak bu yolculuğuna sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik anlayışı ile devam etmektedir.  Son olarak günümüzde önemi her geçen gün artan kurumsal bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün, erişilebilirliğinin sağlanması amacı ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini bünyesine dahil ederek kurumsal yapısını daha da güçlendirmiştir.

Vizyonumuz, Türkiye’ de yatırım konusunda ilk akla gelen, sürekli gelişerek yarattığı değerler ile sektörünün öncü kuruluşu olmaktır. Bu amaçla misyonumuz gereği uzman kadrosu tarafından verilen, nitelikli, doğaya ve insana saygılı hizmet anlayışı ile müşterilerinin rekabet gücünü arttırmayı, ülke ekonomisine katkılarıyla güven ve saygı uyandırmayı, sahip olduğu ayrıcalıklarla değer yaratmayı ilke edinmiştir.

 


Yönetim Sistemleri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 

Kalite mükemmeliyete giden yoldur. ASB Kur. Ve İşl. A.Ş. bu yolculuğa 2005 yılında başlayarak müşterilerine vermiş olduğu hizmetin kalitesini ilk olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile belgelendirmiştir. Vermiş olduğu arsa, depo, satış, kiralama ve diğer alt yapı hizmet şartlarının belirlenmesi, teslim edilmesi ve satış sonrasındaki tüm hizmet aşamalarında kaliteli, hatasız ve en hızlı şekilde müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vererek müşterilerine artı değer kazandırmaktadır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi  

Değişen ve gelişen günümüz koşullarında bilginin önemi ve korunması gerekliliği giderek artmaktadır. Avrupa Serbest Bölgesi de faaliyet gösterdiği tüm alanlarda, kurum ve paydaşlarına ait bilgi varlıklarının korunması için azami önemi göstermektedir. Temel ve destekleyici iş süreçlerini en az kesinti ile yürütmeyi, bilgi varlıklarının gizlilik,  bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerini koruyarak, kurum güvenilirliğini ve imajını güçlendirmeyi hedeflemiştir. Bu doğrultuda; ASB’ de sistematik bir yaklaşım olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında paydaşları, çalışanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim felsefesidir.

ISISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 

Avrupa Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda yaptığı çalışmaları, Çevre Yönetim Sistemi kurarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ile belgelendirmiştir. Çevre Politikamızın temeli; çevre kirliliğini önleme, yasal şartlara uyum, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin eğitimler ile çevre konusunda bilinçlendirilmesi ve sürekli iyileştirmeye dayanmaktadır.
Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli iyileştirilmesi, üst yönetiminde liderliğinde tüm çalışanlarımız tarafından paylaşılan bir sorumluluktur. Çevre Yönetim Sistemi kapsamında çevre bilincini arttırmaya ve çevre yönetimini desteklemeye yönelik bölge kullanıcı firmalara ve ASB çalışanlarına periyodik çevre eğitimleri düzenlenmektedir.

ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi 

Avrupa Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş., müşterilerine vermiş olduğu hizmetler sırasında olabilecek tehlike ve risklere karşı "önce insan" temel prensibi ile çalışanlarının sağlığına verdiği önemi ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ile belgelendirmiştir. Verdiğimiz hizmetlerde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması ve sıfır iş kazası temel hedefimizdir. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemimiz periyodik saha denetimleri, ÇİSG Kurul toplantıları ve YGG toplantıları sürekli olarak gözden geçirilmekte ve iyileştirmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Avrupa Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. faaliyet gösterdiği alanlarda, enerji kaynaklarını etkin ve verimli şekilde kullanarak iklim değişikliklerine olan olumsuz etkilerini en aza indirmeyi ve bilinçli enerji tüketimini yaygınlaştırma çalışmalarını  ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi ile belgelendirmiştir. Bu doğrultuda tasarım aşamasından itibaren bütün süreçleri oluştururken enerji verimliliği sağlayan teknolojileri dikkate alır, tasarım faaliyetlerini destekler, enerji kullanımını izleyerek, enerji verimliliğini arttırıcı projeleri geliştirir, verimliliği arttırıcı ekipman ve hizmet satın alır, faaliyetleri ile ilgili yasal ve diğer gerekliliklere uyar ve  alternatif kaynakları değerlendirerek verimliliği arttırma yolunda ilerlemektedir. Çalışanlarına enerji verimliliği konusunda eğitimler düzenleyerek enerji kaynaklarının bilinçli kullanılması konusunda katkılar sağlayarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Alt Text
Mail Listesi Haberler, duyurular ve birçok gelişmelerden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun.
Kayıt Ol