Hizmet Bedelleri

Enerji

ELEKTRİK1
  Aktif Reaktif Şebekeye Katılım Açma ve Kapama
Kullanma Elektriği Aktif    : 
Aylık Elektrik Tüketimi 
0~ 10.000 kwh Elektrik Enerji Maliyeti + %10 +Diğer Bedeller
10.001 ~ 50.000 kwh Elektrik Enerji Maliyeti+%9 +Diğer Bedeller
50.001 ~ 200.000 kwh Elektrik Enerji Maliyeti + %7 + Diğer Bedeller
200.001~500.000 kwh Elektrik Enerji Maliyeti + %6 + Diğer Bedeller
500.001 kwh ve üstü  Elektrik Enerji Maliyeti + %5 + Diğer Bedeller
Reaktif : 
EPDK’nın yayınladığı Dağıtım Sistemi Kullanıcıları için geçerli sistem kullanım tarifesi.
EPDK'nın yayınladığı Dağıtım Sistemi kullanıcıları için geçerli sistem kullanım tarifesi Kurulu Güç x 4 $ + DM Bağlantı Maliyeti 50 $
YENİLENEBİLİR ENERJİ ELEKTİRK ÜRETİM Aylık üretim miktarları sayaç ile belirlenip Elektrik Enerji Maliyeti + %7 koordinasyon bedeli alınır.      
Şantiye Elektiriği Aktif  Enerji Maaliyeti+%10 + Diğer Bedeller   Kurulu Güç x 4 $ 50 $
DEPOZİTO Kurulu Güç x 10 $
SU2
Tesisat Açma ve Kapama Tüketim (Arıtma + Atık su bedelleri dahil)
7,5 $ x Su Deposu Kapesitesi (m3) 50 $ Kullanma suyu (üretim) 1,60 $/m3
Şantiye suyu 2,00 $/m3

Atık Su Fazla Kirlilik Bedeli

KULLANMA SUYU: Su Temini + Atıksu Arıtma Bedeli dahildir.

  KOİ 0,60 $ / kg
TOPLAM FOSFOR 1,00 $ / kg
TKN 0,50 $ / kg
DOĞAL GAZ
Tesis ve Kontrol Depozito Fiyat Açma ve Kapama
0-25 Nm3/Saat Kapasite 25 Nm3/Saat üzeri Kapasite
2.500 $ (Nm3/h-25) x 30 $  (Kapasite(Nm3/h) x 225 (Çalışma Saati) x Doğal Gaz Satış Fiyatı) x 0.5 Resmi Tarife + %10 50 $

Haberleşme

TELEFON
Tesis Kontrol Depozito Fiyat Açma ve Kapama
30 $/İşlem/Bakır,Fiberoptik Altyapı 50$/adet Resmi Tarife + %10 50 $/İşlem
DATA HATLARI, İNTERNET, KURUMSAL İNTERNET
Tesis ve Kontrol Depozito Aylık Hat Kirası Açma ve Kapama
Bakır Kablo Fiber Optik Kablo
Resmi Tarife + (Bir Çift Tel x 30$) Resmi Tarife + (4 $/m) Bir aylık kira bedeli (Resmi Tarife) Resmi Tarife + %10 50 $/İşlem

Teknik Hizmetler

Proje Kontrol Hizmet Bedeli 10.000 m2'ye kadar 0,80$/m2 10.000 m2 üstü 0,50$/m2
İnşaat Kontrol Ve Hizmet Bedeli 10.000 m2'ye kadar 1,20 USD / m2, 10.000 m2 üstü 1,00 USD / m2
Teknik Hizmetler Tespit Bedeli (Birim iş Başına) 30 $/İş
Peyzaj Düzenleme Proje bazında teklif verilir
IT (Bilgi İşlem) Destek ve Bakım Hizmetleri           Proje bazında teklif verilir

Genel Hizmetler Katılım Payı (Aidat)7

KAPALI ALAN (Aylık) KAPALI ALAN (m2/Ay)   ARSA (m2/Ay)
0 - 119m2 120 - 959m2 960 - 4.999m2 5.000m2 -49.999 m2 50.000 m2 ve üstü  
60$ 100 $ 0,17 $ 0,10 $ 0.08 $ 0,03 $

Yükleme ve Boşaltma Hizmetleri

  Paletli Paletsiz Dökme Mal
Yükleme3 6 $/Ton 7 $/Ton 24 $/Ton
Boşaltma3 6 $/Ton 7 $/Ton 24 $/Ton
Yükleme - Boşaltma Koordinasyon Bedeli4 0-2.000 TON / AY Paletli Yükleme veya Boşaltma Liste Bedeli  x  %25
2.000 TON / AY'ı aşan kısmı için Paletli Yükleme veya Boşaltma Liste Bedeli  x  %10
   
Depo İçi İsnif/Tasnif ve Düzenleme Forklift / Traktör Çalışması 25 $/Saat/Forklift
İlave İşçi Çalışması 10 $/Saat/İşçi
Operatör Kiralama/ Manlift Kiralama 15 $/Saat/Forklif Operatörü   50$/Gün

Park Hizmetleri6

Bölge İçi Araç Park Bedeli (Tır, Kamyon)6


Dış Tır Park Bedeli   0-45dakika ÜCRETSİZ, 45dakika-12 saat 10TL, 12 saat üzeri 20TL/GÜN

Tır, Kamyon, Römork Abonman Ücreti 300-TL/AY Binek Oto Abonman Ücreti 150-TL/AY

8$/Gün


 

Yemek Hizmetleri

1 kişilik standart kahvaltı 2,50 $
1 kişilik standart yemek 2,85 $

Diğer Hizmetler

Araç Tartı5 /Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belgesi Ücreti 4 $/Araç  7$/Araç
Araç Girişi5 3 $/Araç
Taşıt Giriş Pulu 20 $/Yıl/Adet
SERBEST BÖLGE İŞLEM FORMU/SERBEST BÖLGE GEÇİCİ GİRİŞ-ÇIKIŞ FORMU 3 $/Adet
Serbest Bölge İşlem Formu Düzenleme (Depo kullanma belgesi sahibi firmalar) 30 $/Adet

Açıklamalar

1* ELEKTRİK ENERJİ MALİYETİ: ( PTF ASB + YEKDEMt ) x KBK Oranı   
PTFASB: ASBKİ'nin saatlik elektrik tüketimlerinin EPİAŞ'ın yayımladığı saatlik piyasa takas fiyatları ile çarpılarak bulunan tutarın toplam miktara bölünmesiyle hesaplanan ağırlıklı ortalama birim fiyattır.
YEKDEMt: ASB'in Enerji tedarik ettiği şirketin tahmini YEKDEM bedeline göre hesaplanır ve EPİAŞ'ın her ayın 16'sında yayınladığı bir önceki ayın gerçekleşen yenilenebilir enerji destekleme mekanizması birim fiyat farkı çıkarılır/ilave edilir. 
KBK ORANI : ASB'nin ikili anlaşma ile Enerji Tedarik ettiği şirkete ödediği orandır.
Diğer Bedeller: EPDK’nın dağıtım sistemi kullanıcıları için belirlediği; Dağıtım Bedeli, Enerji fonu, TRT payı (Sanayi Sicil Belgesi olmayan tüketiciler için) vb. bedellerdir.
DM Bağlantı Maliyeti 150 KW bağlantı gücünün üstündeki müşterilere uygulanır. Müşteri Tesisinin; ASB Dağıtım Merkezine bağlantısı için gerekli AG veya OG maliyeti müşteri tarafından karşılanır. Kendi Trafosunu kuranlardan DM Bağlantı maliyeti alınmayacaktır. Kayıp Çarpanı aylık olarak tüketim miktarına eklenecektir. Enerji ihtiyacının bir kısmını veya tamamını kendisine ait ‘’Yenilenebilir Enerji Kaynağından’’ (Güneş, rüzgar v.b.) karşılayan kullanıcıların aylık üretim miktarları sayaç ile belirlenip aylık olarak Elektrik Enerji Maliyeti’nin %7’si oranında koordinasyon bedeli hesaplanarak fatura edilir.
2*  ATIKSU FAZLA KİRLİLİK BEDELİ : Aynı atık su numunesinde birden fazla parametrede limit aşımı olması halinde, en yüksek bedel fatura edilir.
3*   Hizmetlerin saat 18:00'den sonra, Cumartesi, Pazar ve Resmi Tatil günlerinde yapılması halinde %20 zamlı tarife uygulanır.
4* "YÜKLEME VE BOŞALTMA HİZMETLERİ" başlığı altındaki hizmetleri, kullanıcı; BKİ'nin ve/veya Bölge Müdürlüğü’nün onayını alarak kendi S.G.K.'lı elemanlarıyla ya da dışarıdan uzman bir ekibe yaptırması veya transit mal olması halinde; Paletli Yükleme veya Boşaltma Liste Fiyatının  %25'i oranında  "Koordinasyon Ücreti"  tahsil edilir.
5* Bölgeye; İşlem Formuna bağlı olarak giren - çıkan her araç tartılır. Serbest bölge işlem formu bedeli: Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanmış işlemler bazında değerlendirilir.
6* Avrupa Serbest Bölgesi İçinde; 24:00 - 05:00 saatleri arasında bölge içinde yol, park ve ortak alanlar üzerinde geceleme yapan araçlardan alınır
7* Genel Hizmetler; çevre düzeni, temizlik, evsel atıklar, ortak aydınlatma, genel giderler ve benzeri hizmetleri kapsamaktadır. 
8 - Yemek hizmetinin; BKİ dışındaki bir firmadan alınması durumunda SBİF toplam USD değerinin %10’u koordinasyon bedeli olarak tahsil edilir.
9- Traktör çalışmasına ilave olarak; Tankerle (5 tonluk) su istenmesi halinde her seferinde 10 USD ücret tahsil edilir.
Not 1: Fiyat Listesinde yer almayan hizmetlerin talep edilmesi halinde; yapılan hizmetin bedeli, maliyet + %10 olarak tahsil edilir.
Not 2: Yukarıda belirtilen hizmetler ve depozito bedelleri PEŞİNDİR. Bu bedeller ödenmediği takdirde BKİ dilerse verdiği hizmetleri durdurabilir.
Not 3 : Yukarıda belirtilen hizmetler, kullanıcı firmaların yükümlülüğünde olan altyapılarının müsait olması durumunda verilebilecektir. 
Not:4 : Fiyat listesinde yer almayan ve yasal mevzuat gereği yapılması zorunlu olan hizmetlerin verilmesi halinde verilen hizmetin bedeli; maliyeti + koordinasyon bedeli olarak hesap edilir.

 

 

 

 

Alt Text
Mail Listesi Haberler, duyurular ve birçok gelişmelerden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun.
Kayıt Ol