Hizmet Bedelleri

Enerji

ELEKTRİK1
  Aktif Reaktif Şebekeye Katılım Açma ve Kapama
Kullanma Elektriği Aktif    : Elektrik Enerji Maaliyeti+%10+ Diğer Bedeller
Reaktif : EPDK’nın yayınladığı Dağıtım Sistemi Kullanıcıları için geçerli sistem kullanım tarifesi
EPDK'nın yayınladığı Dağıtım Sistemi kullanıcıları için geçerli sistem kullanım tarifesi Kurulu Güç x 4 $ + DM Bağlantı Maliyeti 50 $
Şantiye Elektiriği Aktif  Enerji Maaliyeti+%10 + Diğer Bedeller   Kurulu Güç x 4 $ 50 $
DEPOZİTO Kurulu Güç x 10 $
SU2
Tesisat Açma ve Kapama Tüketim (Arıtma + Atık su bedelleri dahil)
7,5 $ x Su Deposu Kapesitesi (m3) 50 $ Kullanma suyu (üretim) 1,60 $/m3
Şantiye suyu 2,00 $/m3
Atık Su Fazla Kirlilik Bedeli   KOİ 0,60 $ / kg
TOPLAM FOSFOR 1,00 $ / kg
TKN 0,50 $ / kg
DOĞAL GAZ
Tesis ve Kontrol Depozito Fiyat Açma ve Kapama
0-25 Nm3/Saat Kapasite 25 Nm3/Saat üzeri Kapasite
2.500 $ (Nm3/h-25) x 30 $  (Kapasite(Nm3/h) x 225 (Çalışma Saati) x Doğal Gaz Satış Fiyatı) x 0.5 Resmi Tarife + %10 50 $

Haberleşme

TELEFON
Tesis Kontrol Depozito Fiyat Açma ve Kapama
50 $/İşlem 100 $/adet Resmi Tarife + %10 50 $/İşlem
DATA HATLARI, İNTERNET, KURUMSAL İNTERNET
Tesis ve Kontrol Depozito Aylık Hat Kirası Açma ve Kapama
Bakır Kablo Fiber Optik Kablo
Resmi Tarife + (Bir Çift Tel x 30$) Resmi Tarife + (4 $/m) Bir aylık kira bedeli (Resmi Tarife) Resmi Tarife + %10 50 $/İşlem

Teknik Hizmetler

Proje Tetkik 0,80 $/m2
İnşaat Kontrol Ve Denetim 1,20 $/m2
Teknik Hizmetler Tespit Bedeli (Birim iş Başına) 30 $/İş
Peyzaj Düzenleme Proje bazında teklif verilir
IT (Bilgi İşlem) Destek ve Bakım Hizmetleri           Proje bazında teklif verilir

Genel Hizmetler Katılım Payı (Aidat)7

KAPALI ALAN (Aylık) KAPALI ALAN (m2/Ay)   ARSA (m2/Ay)
0 - 119m2 120 - 959m2 960 - 4.999m2 5.000m2 -49.999 m2 50.000 m2 ve üstü  
60$ 100 $ 0,17 $ 0,10 $ 0.08 $ 0,03 $

Yükleme ve Boşaltma Hizmetleri

  Paletli Paletsiz Dökme Mal
Yükleme3 6 $/Ton 7 $/Ton 24 $/Ton
Boşaltma3 6 $/Ton 7 $/Ton 24 $/Ton
Yükleme - Boşaltma Koordinasyon Bedeli4 Paletli Yük. veya Boş. Liste Bedeli x (%25)
   
Depo İçi İsnif/Tasnif ve Düzenleme Forklift Çalışması 25 $/Saat/Forklift
İlave İşçi Çalışması 10 $/Saat/İşçi
Operatör Kiralama/ Manlift Kiralama 15 $/Saat/Forklif Operatörü   50$/Gün

Park Hizmetleri6

Bölge İçi Araç Park Bedeli (Tır, Kamyon)6


Dış Tır Park Bedeli   0-45dakika ÜCRETSİZ, 45dakika-12 saat 10TL, 12 saat üzeri 20TL/GÜN

15 $/Gün


 

Yemek Hizmetleri

1 kişilik standart kahvaltı 2,50 $
1 kişilik standart yemek 2,85 $

Diğer Hizmetler

Araç Tartı5 /Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belgesi Ücreti 4 $/Araç  7$/Araç
Araç Girişi5 3 $/Araç
Taşıt Giriş Pulu 20 $/Yıl/Adet
Serbest Bölge İşlem Formu,Serbest Bölge Geçiçi Giriş-Çıkış Formu
Konteyner ve araç-gereç geçici giriş formu
3 $/Adet
Serbest Bölge İşlem Formu Düzenleme 30 $/Adet

Açıklamalar

1. Diğer Bedeller: EPDK’nın dağıtım sistemi kullanıcıları için belirlediği; Dağıtım Bedeli, Enerji fonu, TRT payı (Sanayi Sicil Belgesi olmayan tüketiciler için) vb. bedellerdir.
DM Bağlantı Maliyeti 150 KW bağlantı gücünün üstündeki müşterilere uygulanır. Müşteri Tesisinin; ASB Dağıtım Merkezine bağlantısı için gerekli AG veya OG maliyeti müşteri tarafından karşılanır. Kendi Trafosunu kuranlardan DM Bağlantı maliyeti alınmayacaktır. Kayıp Çarpanı aylık olarak tüketim miktarına  eklenecektir.

2.  Aynı atık su numunesinde birden fazla parametrede limit aşımı olması halinde, en yüksek bedel fatura edilir.

3.-  5. Hizmetlerin saat 18:00'den sonra,Cumartesi, Pazar ve Resmi Tatil günlerinde yapılması halinde %50 zamlı tarife uygulanır. Saat 18:00'den sonra yapılması istenen mesai talebine istinaden bekletilen elemanlar, işin gerçekleşmemesi halinde saat 19:00'den sonra gönderilir ve mesai talep eden firma 370 TL Bekletme Bedeli öder.                                                

4. "YÜKLEME VE BOŞALTMA HİZMETLERİ" başlığı altındaki hizmetleri, kullanıcı; BKİ'nin ve/veya Bölge Müdürlüğü’nünün onayını alarak kendi S.S.K.'lı elemanlarıyla ya da dışarıdan uzman bir ekibe yaptırması veya transit mal olması halinde; Paletli Yükleme veya Boşaltma Liste Fiyatının  %25'i oranında  "Koordinasyon Ücreti"  tahsil edilir.                                                

5. Bölgeye giren-çıkan her Ticari Araç tartılacaktır.                                                

6. Avrupa Serbest Bölgesi İçinde; 22:00 - 05:00 saatleri arasında park yapan araçlardan alınacaktır (Otomobiller Hariç).                                                

7. Genel Hizmetler; çevre düzeni, temizlik, evsel atıklar, ortak aydınlatma, genel giderler ve benzeri hizmetleri kapsamaktadır.  Endüstriyel Atıklar, Kullanıcı Firmalarla yapılacak anlaşmalara ve fiyatlandırmalara göre toplanacaktır.

8. Yemek hizmetinin BKI dışındaki bir firmadan alınması durumunda S.B.İ.F toplam USD değerinin %10'u koordinasyon bedeli olarak tahsil edilir.

9. Traktör çalışmasına ilave olarak; Tankerle (5 Tonluk) su istenmesi halinde, her sefer başına 10 USD ücret tahsil edilir.                                               

Önemli Notlar

  • Fiyat Listesinde yer almayan hizmetlerin talep edilmesi halinde; yapılan hizmetin bedeli, maliyet + %10 olarak tahsil edilir.                                           
  • Yukarıda belirtilen hizmetlerin bedelleri ve depozito bedelleri PEŞİNDİR. Bu bedeller ödenmediği takdirde BKİ dilerse verdiği hizmetleri durdurabilir.                                                
  • Yukarıda belirtilen hizmetler, kullanıcı firmaların yükümlülüğünde olan altyapılarının müsait olması durumunda verilebilecektir.
  • Fiyat Listesinde yer almayan ve yasal mevzuat gereği yapılması zorunlu olan hizmetlerin verilmesi halinde verilen hizmetin bedeli Maliyet + koordinasyon bedeli olarak hesap edilir

 

 

 

 

Alt Text
Mail Listesi Haberler, duyurular ve birçok gelişmelerden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun.
Kayıt Ol