Hizmet Bedelleri

Enerji

ELEKTRİK1
  Aktif Reaktif Şebekeye Katılım Açma ve Kapama
Kullanma Elektriği Aktif : 
-Orta Gerilim Müşterisi Aylık Elektrik Tüketimi 
(1.000 Volt Üstü)
0~ 500.000 kWh/ay Elektrik Alış Bedeli x 1,10
500.001~ 1.000.000 kWh/ay Elektrik Alış Bedeli x 1,09
1.000.001 kWh/Ay ve üstü  Elektrik Alış Bedeli x 1,08
-Alçak Gerilim Müşterisi Aylık Elektrik Tüketimi (220-400 Volt)
Elektrik Alış Bedeli +Dağıtım Bedeli
Reaktif : 
EPDK’nın yayınladığı Dağıtım Sistemi Kullanıcıları için geçerli tarife
EPDK'nın yayınladığı Dağıtım Sistemi kullanıcıları için geçerli sistem kullanım tarifesi Kurulu Güç x 4 $ + DM Bağlantı Maliyeti 50 $
YENİLENEBİLİR ENERJİ ELEKTİRK ÜRETİM Aylık üretim miktarları sayaç ile belirlenip Elektrik Alış Bedeli x 1,05 koordinasyon bedeli alınır.      
Şantiye Elektiriği Elektrik Bedeli x 1.10    Kurulu Güç x 4 $ 50 $
DEPOZİTO Kurulu Güç x 10 $
SU2
Tesisat Açma ve Kapama Tüketim (Arıtma + Atık su bedelleri dahil)
7,5 $ x Su Deposu Kapesitesi (m3) 50 $ Kullanma suyu (üretim) 2,40 $/m3
Şantiye suyu 3,00 $/m3

Atık Su Fazla Kirlilik Bedeli                       0,60$/kg

KULLANMA SUYU: Su Temini + Atıksu Arıtma Bedeli dahildir.

     
   
   
DOĞAL GAZ
Tesis ve Kontrol Depozito Fiyat Açma ve Kapama
0-25 Nm3/Saat Kapasite 25 Nm3/Saat üzeri Kapasite
2.500 $ (Nm3/h-25) x 30 $  (Kapasite(Nm3/h) x 225 (Çalışma Saati) x Doğal Gaz Satış Fiyatı) x 0.5 0~ 25.000 sm3/ay  Doğalgaz Alış Bedeli x 1,10
25.001~ 100.000 sm3/ay  Doğalgaz Alış Bedeli x 1,09
100.001~ 1.000.000 sm3/ay  Doğalgaz Alış Bedeli x 1,08
1.000.001 sm3/ay üzeri  Doğalgaz Alış Bedeli x 1,07
50 $

Haberleşme

TELEFON
Tesis Kontrol Depozito Fiyat Açma ve Kapama
30 $/İşlem/Bakır,Fiberoptik Altyapı 50$/adet Resmi Tarife + %10 50 $/İşlem
DATA HATLARI, İNTERNET, KURUMSAL İNTERNET
Tesis ve Kontrol Depozito Aylık Hat Kirası Açma ve Kapama
Bakır Kablo Fiber Optik Kablo
Resmi Tarife + (Bir Çift Tel x 30$) Resmi Tarife + (4 $/m) Bir aylık kira bedeli (Resmi Tarife) Resmi Tarife + %10 50 $/İşlem

Teknik Hizmetler

Proje Kontrol Hizmet Bedeli 10.000 m2'ye kadar 0,80$/m2 10.000 m2 üstü 0,50$/m2
İnşaat Kontrol Ve Hizmet Bedeli 10.000 m2'ye kadar 1,20 USD / m2, 10.000 m2 üstü 1,00 USD / m2
Tadilat Ruhsatı Düzenleme  0,40 $/m2
Teknik Hizmetler Tespit Bedeli (Birim iş Başına) 30 $/İş
Peyzaj Düzenleme Proje bazında teklif verilir
IT (Bilgi İşlem) Destek ve Bakım Hizmetleri           Proje bazında teklif verilir

Genel Hizmetler Katılım Payı (Aidat)7

KAPALI ALAN (Aylık) KAPALI ALAN (m2/Ay)   ARSA (m2/Ay)
0 - 119m2 120 - 959m2 960 - 4.999m2 5.000m2 -49.999 m2 50.000 m2 ve üstü  
60$ 100 $ 0,17 $ 0,10 $ 0.08 $ 0,10 $

Yükleme ve Boşaltma Hizmetleri

  Paletli Paletsiz Dökme Mal
Yükleme3 6 $/Ton 7 $/Ton 24 $/Ton
Boşaltma3 6 $/Ton 7 $/Ton 24 $/Ton
   
Depo İçi İsnif/Tasnif ve Düzenleme Forklift / Traktör Çalışması 25 $/Saat/Forklift
İlave İşçi Çalışması 10 $/Saat/İşçi
Operatör Kiralama/ Manlift Kiralama/Eklemli Platform 15 $/Saat/Forklif Operatörü /  50$/Gün / 200$/gün

Park Hizmetleri6

Bölge İçi Araç Park Bedeli (Tır, Kamyon)6


Dış Tır Park Bedeli   0-45dakika ÜCRETSİZ, 45dakika-2 saat 20TL, 2-12 saat 50TL/GÜN, 12 saat ve üzeri 100 TL/GÜN

Tır, Kamyon, Römork Abonman Ücreti 600-TL/AY Binek Oto Abonman Ücreti 300-TL/AY

8$/Gün


 

Yemek Hizmetleri

1 kişilik standart kahvaltı 3,50 $
1 kişilik standart yemek 3,00 $

Diğer Hizmetler

Araç Tartı5 /Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belgesi Ücreti 4 $/Araç  7$/Araç
Araç Girişi5 3 $/Araç
Taşıt Giriş Pulu 20 $/Yıl/Adet
SERBEST BÖLGE İŞLEM FORMU/SERBEST BÖLGE GEÇİCİ GİRİŞ-ÇIKIŞ FORMU 3 $/Adet
Serbest Bölge İşlem Formu Düzenleme (Depo kullanma belgesi sahibi firmalar) 30 $/Adet

AÇIKLAMALAR
1* ELEKTRİK ALIŞ BEDELİ : [( PTF MÜŞTERİ + YEKDEMt ) x KBK Oranı] + İletim Bedeli   
PTF MÜŞTERİ: Müşterinin ölçüme esas elektrik sayacından alınan saatlik elektrik tüketimlerinin EPİAŞ’ın yayımladığı saatlik piyasa takas fiyatları ile çarpılması sonucunda bulunan saatlik tutarların toplamının , müşterinin aylık toplam tüketim miktarına bölünmesiyle hesaplanan ağırlıklı ortalama birim fiyattır. Elektrik sayacından saatlik verinin alınamaması veya sayacın arızalanması durumunda varsa yedek verileri kullanılır, yedek sayaç yoksa geçmiş verileri baz alınır veya ‘PTF ASB’ rakamı üzerinden hesaplama yapılacaktır. 
PTFASB: ASBKİ'nin saatlik elektrik tüketimlerinin EPİAŞ'ın yayımladığı saatlik piyasa takas fiyatları ile çarpılarak bulunan tutarın toplam miktara bölünmesiyle hesaplanan ağırlıklı ortalama birim fiyattır.
YEKDEMt: ASB'in Enerji tedarik ettiği şirketin tahmini YEKDEM bedeline göre hesaplanır ve EPİAŞ'ın her ayın 16'sında yayınladığı bir önceki ayın gerçekleşen yenilenebilir enerji destekleme mekanizması birim fiyat farkı çıkarılır/ilave edilir. 
KBK ORANI : ASB'nin ikili anlaşma ile Enerji Tedarik ettiği şirkete ödediği orandır.
İLETİM BEDELİ : TEİAŞ tarafından fatura edilen tutarın toplam tüketime bölünmesi ile bulunan birim fiyattır.
DAĞITIM BEDELİ: EPDK’nın dağıtım sistemi kullanıcıları için belirlediği; Dağıtım Bedeli’ni ifade eder.
KADEMELİ KOORDİNASYON HESAPLAMASI (Elektrik): Hesaplamalar, Müşterinin ölçüme esas her bir elektrik sayacı bazında yapılır. Aylık Tüketim Miktarı yukarıda belirtilen tüketim baremleri dikkate alınarak ayrı ayrı kademeli koordinasyon hesaplaması yapılır. 
DM Bağlantı Maliyeti 150 kw bağlantı gücünün üstündeki müşterilere uygulanır. Müşteri Tesisinin ; ASB Dağıtım Merkezine bağlantısı için gerekli AG veya OG maliyeti müşteri tarafından karşılanır.
Kendi Trafosunu kuranlardan DM Bağlantı maliyeti alınmayacaktır. Kayıp Çarpanı aylık olarak tüketim miktarına eklenecektir. Enerji ihtiyacının bir kısmını veya tamamını kendisine ait ‘’Yenilenebilir Enerji Kaynağından’’ (Güneş, rüzgar v.b.) karşılayan kullanıcıların aylık üretim miktarları sayaç ile belirlenip aylık olarak Elektrik Alış Bedeli’nin  %5’i oranında koordinasyon bedeli hesaplanarak fatura edilir.
KADEMELİ KOORDİNASYON HESAPLAMASI (Doğalgaz): Hesaplamalar, Müşterinin ölçüme esas her bir doğalgaz sayacı bazında yapılır. Aylık Tüketim Miktarı yukarıda belirtilen tüketim baremleri dikkate alınarak ayrı ayrı kademeli koordinasyon hesaplaması yapılır.
2*  ATIKSU FAZLA KİRLİLİK BEDELİ : AVRUPA SERBEST BÖLGESİ KULLANICI FİRMA ATIKSU BAĞLANTI STANDARTLARI’nda verilen parametrelerin limit değer aşımını kapsar. Aynı atık su numunesinde birden fazla parametrede limit aşımı olması halinde, en yüksek bedel fatura edilir.
3*   Hizmetlerin saat 18:00'den sonra, Cumartesi, Pazar ve Resmi Tatil günlerinde yapılması halinde %50 zamlı tarife uygulanır.
4* "YÜKLEME VE BOŞALTMA HİZMETLERİ" kapsamında Depo Kullanma Belgesi Ruhsatı sahibi ve/veya Transit İşlemler yapan firmalardan, BKİ’nin ve/veya Bölge Müdürlüğü’nün onayını alarak , kendi S.G.K.’lı elemanlarıyla yada dışarıdan uzman bir ekibe yaptırması halinde, Paletli Yükleme veya Boşaltma  Liste Fiyatı’nın  %25’i oranında ‘’Koordinasyon Ücreti ‘’tahsis edilir.
5* Bölgeye; İşlem Formuna bağlı olarak giren - çıkan her araç tartılır. Serbest bölge işlem formu bedeli: Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanmış işlemler bazında değerlendirilir.
6* Avrupa Serbest Bölgesi İçinde; 24:00 - 05:00 saatleri arasında bölge içinde yol, park ve ortak alanlar üzerinde geceleme yapan araçlardan alınır
7* Genel Hizmetler; çevre düzeni, temizlik, evsel atıklar, ortak aydınlatma, genel giderler ve benzeri hizmetleri kapsamaktadır. 
8 - Yemek hizmetinin; BKİ dışındaki bir firmadan alınması halinde, kişi başına yukarıdaki Yemek (4 kap)  bedelinin %10’u koordinasyon bedeli olarak tahsil edilir.
9- Traktör çalışmasına ilave olarak; Tankerle (5 tonluk) su istenmesi halinde her seferinde 10 USD ücret tahsil edilir.
Not 1: Fiyat Listesinde yer almayan hizmetlerin talep edilmesi halinde; yapılan hizmetin bedeli, maliyet + %10 olarak tahsil edilir.
Not 2: Yukarıda belirtilen hizmetler ve depozito bedelleri PEŞİNDİR. Bu bedeller ödenmediği takdirde BKİ dilerse verdiği hizmetleri durdurabilir.
Not 3 : Yukarıda belirtilen hizmetler, kullanıcı firmaların yükümlülüğünde olan altyapılarının müsait olması durumunda verilebilecektir. 
Not:4 : Fiyat listesinde yer almayan ve yasal mevzuat gereği yapılması zorunlu olan hizmetlerin verilmesi halinde verilen hizmetin bedeli; maliyeti + koordinasyon bedeli olarak hesap edilir.

 

 

 

Alt Text
Mail Listesi Haberler, duyurular ve birçok gelişmelerden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun.
Kayıt Ol