Görevli Kuruluşlar

Serbest Bölge Müdürlüğü

T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan bölge müdürlüğü; bölgeyi yönetir, depo kullanım belgelerini verir ve denetler, ruhsatları ve yürütülen işleri denetler, mal giriş-çıkışında Serbest Bölgeler Özel Hesabına Fon tahsilatını yapar, ASB'de kuruluşlar arasında koordinasyonu temin eder, giriş izin belgeleri verir, kullanıcı sicillerini tutar.

Gümrük Müdürlüğü

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Gümrük Müdürlüğü; her türlü ithalat, ihracat, transit, gümrük işlemlerini gerçekleştirir ve denetler, cezaların uygulanmasını sağlar, kaçakçılığın men ve takibini yapar, eşyanın muayene ve sevkiyatı ile ilgili tedbirleri sağlar.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü

Kaçakçılığı önlemek için gerekli önlemleri alır, bölgeye giren çıkan malları ve belgelerini kontrol eder.

Avrupa Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.

Avrupa Serbest Bölgesi'nin tüm alt ve üst yapılarını inşa eder ve bakımlarını yapar, kullanıcıların talepleri doğrultusunda yatırımcı kullanıcılara alt yapısı hazır arazileri satar veya hazır bina talep edenlere ihtiyaçlarına uygun bina kiralar veya satar, kullanıcıların elektrik, su, haberleşme, yemek, çöp ve yükleme-boşaltma gibi hizmetlerini karşılar, açık ve kapalı alanlarda kullanıcılara depoculuk hizmetleri sunar, bölgenin güvenliğini sağlar, yatırımcı kullanıcıların projelerini inceler ve uygun görülenleri onaylar, inşaatların kontrolunu yapar ve oturma izinlerini düzenler.

Alt Text
Mail Listesi Haberler, duyurular ve birçok gelişmelerden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun.
Kayıt Ol